Jsme na jedné lodi

Celoroční projekt zaměřený na vytvoření pozitivního a vstřícného klima ve škole, pocit sounáležitosti. Cílem projektu je především vytváření přátelského klimatu na škole a stmelování třídních kolektivů či jednotlivých tříd s učiteli, propojit činnosti žáků jednotlivých tříd, aktivní spolupráce s rodiči. Vyučující spolu s žáky budou v rámci tohoto projektu aktivně diskutovat a plnit nejrůznější aktivity…

Moje já a já těch druhých

V tomto školním roce se zaměříme na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáků naší školy. Hlavní část bude probíhat v rámci třídnických hodin dvakrát v měsíci v délce 45 minut, povede ho třídní učitel, případně speciální pedagog, výchovný poradce nebo přizvaný host. Budou probírána témata měsíce (10 stěžejních témat, každé téma na jeden měsíc), přednostně pak aktuální témata vyplývající…