ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE

Registrační číslo:                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007268 Výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ Celková přiznaná částka:    990 346,- Kč                                                                                                                                                             Mateřská škola                                                                                                                                                                           I/1.5  Chůva – personální podpora MŠ                                                                                         Celkové náklady aktivity: 322 700,00                                                                                                                       II/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv              Celkové náklady aktivity:…