Informace ze spolku rodičů

 • IČO: 265 279 28
 • Sídlo: Komenského 483, Buchlovice
 • SR působí při ZŠ Buchlovice již od roku 2002, od roku 2013 působí při ZŠ a MŠ jednotně.
 • Činnost SR se řídí schválenými stanovami.
 • Členy SR jsou zákonní zástupci žáků ZŠ a MŠ Buchlovice

Výbor spolku rodičů

Výbor SR tvoří:

 • předseda – Eliška Omelková
 • místopředseda – Iva Pašková
 • členové
  • Členy výboru jsou rodiče z řad třídních důvěrníků, pokud se třídní důvěrník změní, stává se nový aktuálním členem výboru SR. Členové výboru se mohou každoročně měnit. Počet členů výboru se řídí počtem třídních důvěrníků zvolených na prvních třídních schůzkách ZŠ a MŠ, nejméně však je shodný s počtem tříd na ZŠ v daném školním roce. Rodič může být důvěrníkem i pro více tříd najednou.
  • Jejich povinností je aktivně se účastnit pořádání všech akcí SR a pomáhat s jejich organizací.
  • Povinnosti členů SR – zaplatit 150,- příspěvek ročně za všechny své děti dohromady (výhody se vztahují i na děti z MŠ)

Dokumenty

Akce plánované na školní rok 2018 – 2019:

DatumAkce
Prosinec 2018Vánoční dílny (8. 12. 2018)
Únor 2019Školní ples (9. 2. 2019)
Květen 2019Dětská kuličkyáda (8. 5. 2019)