Vážení rodiče, zákonní zástupci, učitelé a žáci,
jmenuji se Martina Veselá a ve školním roce 2018/2019 pracuji jako školní psycholožka na Základní škole a Mateřské škole Buchlovice. Služby školního psychologa mohou využít žáci, jejich rodiče a také pedagogové školy.

Jedná se o konzultace a poradenství (ať už osobní, rodinné nebo školní), o krizovou intervenci a o možnost společnými silami hledat tu nejvhodnější cestu pro zvládnutí nebo řešení různého trápení. Snažím se podílet na vytváření příznivé atmosféry ve škole, spolupracovat s pedagogy, pracovat s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě příjemné sociální klima pro všechny žáky a budovat dobré vztahy, provádět anonymní anketní průzkumy s cílem zkvalitnit přístup k žákům.

Mohou mě vyhledat ŽÁCI, kteří cítí, že:

 • mají problémy s kamarády nebo spolužáky
 • mají problémy s učiteli
 • mají potíže doma, s rodiči, sourozenci
 • mají potíže s učením
 • jsou smutné, osamělé
 • si chtějí s někým popovídat a nevědí s kým
 • mají nějaké trápení…

Mohou mě vyhledat RODIČE, kteří:

 • mají pocit, že jejich děti mají potíže se spolužáky nebo učiteli
 • mají doma výchovné nebo výukové potíže
 • chtějí svým dětem více porozumět
 • si chtějí promluvit o svých radostech nebo starostech v oblasti školních, ale i rodinných či mimoškolních záležitostí…

Mohou mě vyhledat UČITELÉ, kteří:

 • chtějí podpořit nebo pomoci při rozvoji příznivé atmosféry ve třídě
 • chtějí více poznat své žáky
 • chtějí více poznat své žáky
 • cítí narušení vztahů ve třídě
 • mají ve třídě žáky se speciálními potřebami nebo mimořádně nadané dítě
 • mají ve třídě žáky se speciálními potřebami nebo mimořádně nadané dítě
 • si chtějí jen popovídat o dění ve škole nebo v mimo školu
 • chtějí promluvit a sdílet své radosti nebo trápení…

Veškeré mé služby jsou pro Vás bezplatné. Samozřejmostí je naprosté zachování soukromí. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány komukoli jinému. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, vázáný mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů, a proto jsou veškeré informace důvěrné.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dne pracuji s dětmi individuálně či skupinově, doporučuji si konzultace domluvit vždy předem, nejlépe e-mailem, případně prostřednictvím třídní učitelky.

E-mail: psycholog@zsbu.cz

Těším se na viděnou

PhDr. Martina Veselá