Výchovný poradce

Bc. Vladimíra Janíková:janikova@zsbu.cz

Kariérový poradce

Mgr. Petra Grebeníčková: grebenickova@zsbu.cz

Metodik prevence

Mgr. Pavla Piknerová: piknerova@zsbu.cz

Koordinátor inkluze

Mgr. Petra Daníčková – speciální vzdělávací potřeby: danickova@zsbu.cz

Bc. Vladimíra Janíková – nadaní žáci: janikova@zsbu.cz

školní psycholog

PhDr. Martina Veselá: psycholog@zsbu.cz

Asistent pedagoga

Mgr. Zuzana Chytilová: chytilova@zsbu.cz

Bc. Barbora Hudáková:hudakova@zsbu.cz

Markéta Kolaříková: kolarikova@zsbu.cz

Logopedický preventista

Mgr. Anna Petrášová: petrasova@zsbu.cz

Zdeňka Andrýsková: andryskova@zsbu.cz