3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ LIST!

23. května 2019 bylo nebe nad Valašským Meziříčím zatažené a padaly z něj provazy deště! I přes nepřízeň počasí se však krajské kolo přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST uskutečnilo a všichni soutěžící i pořadatelé si celý den parádně užili. Soutěžila zde šestičlenná družstva z různých základních škol celého kraje. Na stanovištích soutěžní stezky prokazovala družstva své…

Český den proti rakovině 2019

Ve středu 15. května se žáci naší školy připojili ke 23. ročníku veřejné sbírky a preventivní akci   Liga proti rakovině. Přispěli tak k rozšíření informací o této zákeřné nemoci a prodejem žlutých kvítků pomohli získat finanční prostředky na boj proti ní. V ulicích městyse jste mohli se žlutými kvítky potkat žáky deváté třídy.

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy Sběr přihlášek k přijímacímu řízení dětí, které dovrší tří let do konce roku 2019 proběhne ve středu  15. května 2019 v čase 10:00 až 16:00 hodin v budově mateřské školy  – Suchý řádek 208 Vezměte s sebou: – řádně vyplněnou přihlášku (i s potvrzením lékaře) – rodný list dítěte – průkaz totožnosti zákonného zástupce Přihlášku…

Talentové zkoušky ZUŠ v Buchlovicích

Hradišťská ZUŠka spustila příjem přihlášek k talentovým zkouškám 27. květnem startují na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti talentovky pro školní rok 2019/2020. Při této příležitosti představila ZUŠka v pátek 3. května 2019 nový videoklip, který pod heslem „Společně s námi můžete v ZUŠce tančit a zpívat, kreslit a hrát!“ dává letmo nahlédnout do bohaté šíře oborů…

Besídka ke Dni matek

Akce se koná ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 16:00   v Hale Cihelna. Můžete se těšit na vystoupení dětí mateřské školy, žáků 1. stupně a   naší školní družiny. Těšíme se na vás Pozvánku tvořili žáci 4. třídy v rámci výuky slohu. Třída vybrala verzi Filipa Moravčíka jako hlavní pozvánku.

Dětská kuličkiáda

Ve středu  8.5.2019 proběhla tradiční Dětská kuličkiáda v Buchlovicích na náměstí, kterou pořádali rodiče ze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice. Ze 44 registrovaných hráčů se na 1. místě umístil Tomáš Slinták ze 4. třídy, na 2. místě Viktorie Valentová – 8. třída, na 3. místě Eva Rašticová – 6. třída a na pěkném 4.…

Vzdělávací program „Budapešť – dunajská perla“

V úterý 7. 5. 2019 jsme pod vedením našeho zkušeného průvodce pana PhDr P. Kočího vyrazili na vzdělávací program Bupapešť – dunajská perla do Maďarska. Budapešť se skládá za 2 částí, staršího Budína, který byl založen v roce 896, jehož prvním vládcem se stal vajda Arpád a novější části Pešti. Takže naše první kroky směřovaly na budínské…

Dětská kuličkiáda

Děvčata a chlapci napište si do diáře… Ve středu 8. května 2019 od 14:00 bude na náměstí v Buchlovicích velké kuličkové klání. Proběhne už tradiční kuličkiáda. Prezentace soutěžících začne už ve 13:45 a nejpočetnější přihlášená třída MŠ nebo ZŠ dostane dort!

Literární putování

Ve dnech 29. – 30. dubna se devět žáků naší školy zúčastnilo putování po krásách kraje Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy. Spolu s kamarády z dalších škol navštívili naši největší čtenáři z 5., 6., 7. a 8. třídy Litomyšl, Babiččino údolí v Ratibořicích, Barunčinu školu v České Skalici, pohádkové město Jičín, Muzeum Čtyřlístku v…

Velká soutěž k 70. výročí Albatrosu

 Žáci 5. třídy se zúčastnili „Velké soutěže pro třídy k 70. výročí Albatrosu“ pro základní a střední školy. Pro zařazení do soutěže bylo nutné splnit deset úkolů, které nebyly vůbec jednoduché. Žáci měli například vyhledat knihu J. Foglara, kterou ilustrovala žena, najít alespoň tři autory, kteří žili v našem kraji, uvést, kde a kdy tito…