Na pobřeží jižní Anglie

V úterý 21. května se skupina žáků naší školy vydala na poznávací zájezd do Anglie. Nejeli jsme sami, společně s námi cestovali za poznáním také kamarádi z Boršic a Podivína. Dobrodružství začalo v dopoledních hodinách, kdy jsme před školou nasedli do autobusu, zamávali rodičům a spolužákům a vyrazili směr Německo, Belgie a Francie. Z francouzského přístavu Calais jsme projeli…

Přírodovědná učebna chemie, fyziky, přírodopisu

Operační program:                       Integrovaný regionální operační program (IROP) Registrační číslo projektu:          CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004223 Prioritní osa IROP:                        Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Specifický cíl:                                 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva ŘO IROP:                             č. 47 Infrastruktura základních škol SVL Příjemce dotace:                          Městys Buchlovice Hlavním…

Besídka ke Dni matek

Akce se koná ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 16:00   v Hale Cihelna. Můžete se těšit na vystoupení dětí mateřské školy, žáků 1. stupně a   naší školní družiny. Těšíme se na vás Pozvánku tvořili žáci 4. třídy v rámci výuky slohu. Třída vybrala verzi Filipa Moravčíka jako hlavní pozvánku.

Den Země

Žáci II. stupně oslavili ve středu 17. dubna Den Země. V rámci celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou si přejmenovali na „Ukliďme Buchlovice“, vyrazili v pracovním oblečení a rukavicích do ulic naší obce a jejího okolí. Každá třída vyrazila po jiné trase a snažila se pečlivě vysbírat všechny odhozené odpadky. Kromě „běžných“ odpadků (PET lahve, kusy igelitu, obaly od potravin,…)…

2. DUBNA SLAVÍME! SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

I naše škola se připojila k oslavám v modrém. V tento den si ve vyučovacích hodinách připomeneme problematiku života lidí s autismem. Žáci čtvrtého a šestého ročníku se zúčastní akce Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova – Školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, která se koná v kině Hvězda v Uherském Hradišti. V České republice žije podle odhadů…

REVOLUTION TRAIN

Venku svítilo sluníčko, ale uvnitř protidrogového vlaku bylo mrazivo. Žáci sedmého  a osmého ročníku naší školy se dnes zúčastnili interaktivního programu REVOLUTION TRAIN. V šesti vagonech prožili příběh mladých lidí, kterým drogy poznamenaly život. Byli součástí příběhu, který byl inspirován skutečnou událostí, skutečnými lidmi. Je naším přáním, aby tito naši žáci ve skutečnosti nikdy něco podobného…

Čtvrtá třída ve Vesmíru

V pátek 15. 3. se 4. třída změnila z paluby lodní na palubu vesmírnou. Žáci se celé dopoledne seznamovali s vesmírnou tématikou formou videí, prezentací, ale také vlastní prací. Zažili vesmírnou češtinu, matematiku i angličtinu, kde se potýkali s netradičními úlohami pro astronauty. Vyhledávali si informace na počítačích i v encyklopediích. Vyvrcholením projektu budou výstupy jednotlivých žáků na volné téma týkající…

Schůzka rodičů předškoláků

Vážení rodiče, ve čtvrtek, 21. března 2019 od 16:00 hodin,se uskuteční v mateřské škole schůzka, kde Vám budou sděleny informace, týkající se zápisu dětí do 1. třídy základní školy. Program:   přednáška školní psycholožky – PhDr. Martina Veselá   informace k zápisu, předání dokumentů – Mgr. Alena Mikulíková   informace třídních učitelek – Z. Andrýsková a L. Šlosárová   diskuse            Účast…