Memento

Žáci 7. – 9. tříd se v rámci protidrogové prevence zúčastnili pořadu Memento. Tento výchovný program proběhl na naší škole 29. ledna 2019.

Jedná se o dramatizaci románu Radka Johna – „Memento“, který vypráví o životě narkomanů. Posluchač se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro nějž se stává fetování jediným smyslem života.

Celá dramatizace byla provedena velmi zajímavým a poutavým stylem. Žáci byli doslova vtaženi do děje. Doufáme, že je hra oslovila a ukázala dostatečně nebezpečí drogové závislosti.

Program uvedli Mgr. Vítek Chadima a Oto Rajman z umělecké agentury Rajcha.