Lidice pro 21. století

V letošním školním roce se 9 žáků naší školy zapojilo do soutěže Lidice pro 21. století. V této mezinárodní soutěži jsme letos dosáhli nečekaného úspěchu. V obrovské konkurenci se dvě naše žákyně: Světlana Šalplachtová ze 7. třídy a Štěpánka Večeřová z 8. třídy dostaly do finále. V jejich kategorii soutěžilo více jek tisíc soutěžících a ony se umístily na 1. – 21. místě. Tento nečekaný úspěch nás velmi potěšil.

Světlanka i Štěpánka se 5. června 2019 zúčastnily v Opavě slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, kde obdržely hodnotné věcné ceny. Důležitějším ovšem bylo společné setkání s ostatními finalisty a uctění památky obětí z Lidic.

Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století. Naše škola se do této soutěže zapojuje pravidelně.

Mgr. Helena Šmolová