Tradiční společenský večer

Temně modře a fialově vyzdobená tělocvična základní školy přivítala v sobotu 10. února množství hostů. Byli to převážně rodiče žáků 9. tříd, ale i tradiční návštěvníci školního plesu.

Konal se zde totiž v prostorách školy poslední školní ples. Ten další snad bude už v nové sportovní hale.

Hlavního předtančení se zúčastnilo rekordních 16 párů, které pod vedením svého tanečního mistra Ing. Jiřího Bánovského nacvičili dvě taneční vystoupení, a ta sklidila obrovský potlesk. Jirka Bánovský je náš bývalý žák, který naší škole zůstal věrný, i když v Buchlovicích nebydlí. V naší škole nacvičil již 12 tanečních sestav. První předtančení bylo ve školním roce 2006 – 2007 a úplně prvními žáky, kteří vstoupili tenkrát na taneční parket, byli Tomáš Karlík a Eva Zálešáková. Ze všech předchozích ročníků jsme letos připravili fotogalerii, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout na nástěnce na chodbě školy. Dále si zájemci mohli zavzpomínat na minulé školní plesy už od roku 2003. Připravili jsme smyčku z veškeré plesové fotodokumentace, která se promítala po celý večer na televizi v bufetu.

Spolek rodičů, který byl hlavním organizátorem, se své role zhostil opět zodpovědně. Nejen, že členové výboru zajistili do tomboly přes 360 cen a do hlavního slosování dalších 24 cen, ale zvládli (společně s dalšími pomocnicemi v šatně, u vstupu, v bufetech i u tomboly) celovečerní nápor hostů.

Obstáli na výbornou. Nebudu nikoho jmenovat, protože bych mohla některé jméno zapomenout. Ale všem jim touto cestou děkuji za spolupráci.

Celý večer proběhl v příjemné náladě, někoho uspokojila Kapela Kumpáni, někdo si raději zatancoval s CM Rubáš, mnozí se radovali z pěkných výher. O ty se zasloužil především spolek rodičů, který zafinancoval tři hlavní ceny (televizor, robotický vysavač a tlakový čistič Käärcher) a dalších 170 sponzorů, z nichž někteří naší škole již po léta zachovávají svou přízeň.

Příští školní ples je pro všechny zatím velkou neznámou, věřme ale, že s novými prostorami školní plesy nezaniknou, a že se najdou opět rodiče, kteří rádi s organizací spolku rodičů pomohou.

Mgr. Alena Mikulíková

[Not a valid template]