Skrytá nebezpečí internetu

I v letošním školním roce jsme ve škole přivítali lektora organizace ACET, která se v rámci primární prevence věnuje vztahovým tématům, nebezpečím ICT a problematice závislostí.

O těchto tématech ACET vzdělává mladé lidi a připravuje pro ně své certifikované programy.

Pro žáky 4. a 5. třídy byl letos připraven program Facebook, sociální sítě a hry na internetu.

Žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili programu Skrytá nebezpečí internetu – PC hry, sociální sítě a naivita dětí. Děti si s lektorem povídaly o možných rizicích hraní agresivních PC her a závislosti na nich, společně diskutovali také o nebezpečí virtuálního prostředí internetu.

Program pro 8. třídu s názvem Skrytá nebezpečí internetu – Sexting, Kyberšikana, Grouming byl věnován především rostoucímu fenoménu šikany ve virtuálním prostředí. Žáci byli pomocí her a skupinové práce vtaženi do programu, povídali si s lektorem o možnostech jak rozeznávat nebezpečí, které jim hrozí v prostředí virtuální komunikace, diskutovali, jak obezřetně postupovat, když je kontaktuje někdo neznámý, případně co dělat, když se šikana vůči nim na internetu stupňuje.

RODIČE, víte, jaké PC hry hrají Vaše děti a jak dlouho tráví svůj čas na internetu?

Víte, jaké hry jsou pro děti určitého věku nevhodné?

A znáte PC hry, které je možné bez obav dětem doporučit?

Sledujte následující odkazy:

[Not a valid template]