Přednášky pro naše žáky

V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili v rámci primární prevence již několika zajímavých akcí. V měsíci listopadu absolvovali v kině Hvězda v Uherském Hradišti přednášku a besedu na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství s MUDr. Radimem Uzlem. Pan doktor hovořil na dané téma odborně a především srozumitelně pro danou věkovou skupinu, zodpověděl mnoho zvídavých dotazů a radil mladým lidem jak se chovat zodpovědně s ohledem na vlastní zdraví a bezpečnost.

Žáci 8. a 9. ročníku se 6. března zúčastnili besedy Drogová kriminalita a my v roce 2018. Major JUDr. Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, všechny posluchače seznámil s trestním zákoníkem, představil nejčastěji zneužívané omamné psychotropní látky a jejich vliv na lidské zdraví. Svůj výklad doplnil o velmi působivé zážitky a zkušenosti ze své dlouholeté praxe.