Peníze v našem životě

V rámci celosvětové akce Global Money Week se na naší škole uskutečnil workshop zaměřený na finanční gramotnost. Cílem tohoto odpoledne bylo zvýšení povědomí žáků o penězích a hospodaření s nimi.

Akce se konala dne 14. 3. 2018 od 14. 00 hod v budově Základní a Mateřské školy v Buchlovicích. Zúčastnilo se ji celkem 137 žáků od 4. – 9. třídy, kteří v rámci jednotlivých stanovišť plnili různé úkoly. Akci organizovala paní učitelka Mgr. Helena Šmolová. Informace o uskutečnění akce byla zveřejněna na webových stránkách školy a sdílená na sociálních sítích.

V úvodním slově paní ředitelka školy Mgr. Miroslava Klímová všechny přivítala a mimo jiné také dětem zdůraznila: „Je důležité naučit se efektivně hospodařit s penězi, protože velké množství mladých lidí nemá základní znalosti finanční gramotnosti a upadá tak do tzv. dluhové pasti.“

Stanoviště č. 1: Poznávání bankovek

– Seznámení s historickými bankovkami (od Rakousko – Uherska až po současné bankovky)

Stanoviště č. 2: Čím platíme v zahraničí

– Poznávání zahraničních mincí a bankovek, na závěr možnost v rámci hry přiřadit správně jednotlivé měny ke státům

Stanoviště č. 3: Peněžní pexeso

Stanoviště č. 4: Navrhni vlastní bankovku

– Možnost vytvoření vlastního návrhu bankovky na připravené šablony

Stanoviště č. 5: Rozpočet rodinný, osobní

– Vytvoření rozpočtu, porovnání příjmů a výdajů

– Spočítat cenu nákupu pro rodinu – připraven nákupní seznam, využití letáků

– Spočítat nákup zařízení dvoupokojového bytu pro mladou rodinu – podle připravené předlohy – využití letáků

Stanoviště č. 6: Ceny nemovitostí v našem okolí

– Vyhledávání na internetu, porovnání pronájmu a koupi bytu, ceny

– Srovnání s příjmem průměrné domácnosti

Stanoviště č. 7: Ochranné prvky bankovek

– Využití interaktivní aplikace na www.cnb.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice

Mgr. Helena Šmolová

[Not a valid template]