Etické otázky každého dne

V měsíci listopadu proběhl na naší škole cyklus preventivních programů Etické otázky každého dne, který pořádá zlínská společnost Centrum pro rodinu o. s. Program byl zaměřen především na problematiku rozvoje osobnosti člověka, mezilidských, partnerských a rodinných vztahů a také na prevenci sociálně-patologických jevů. Krátké přednášky střídaly videoukázky, práce ve dvojicích a skupinách, hudba, dramatika, odpovědi na dotazy. V rámci programu se žáci seznamovali s nejdůležitějšími hodnotami života, jejich vzájemnými vztahy a důležitostí jejich správného pořadí pro život člověka. Do aktivity byli zapojeni i naši nejmladší žáci z první třídy. Lektorka s nimi besedovala na téma „Kamarádské vztahy“ . Povídali si o tom, jak by se měl člověk chovat k druhým lidem, starším, nemocným, postiženým, ke spolužákům, kamarádům k jiným členů rodiny a jak je důležité dodržovat stanovená pravidla v kolektivu. Děti završily diskuzi pěkným tematickým obrázkem, v druhém bloku pak vyrobily papírový rámeček pro rodinnou fotografii.

[Not a valid template]