Zvonění

0. hodina7:00 – 7:45
1. hodina 7:50 – 8:35
2. hodina 8:45 – 9:30
3. hodina 9:50 – 10:35
4. hodina 10:45 – 11:30
5. hodina 11:40 – 12:25
6. hodina 12:35 – 13:20
7. hodina 13:30 – 14:15
8. hodina 14:20 – 15:05
9. hodina 15:15 – 16:00

Zaměstnanci základní školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Kateřina Lesová

 • Ředitelka školy
 • Učitelka Nj
 • Výchovná a kariérová poradkyně
 • lesova@zsbu.cz

Mgr. Alena Kavková

 • Zástupkyně ředitelky školy
 • Učitelka M

kavkova@zsbu.cz

Mgr. Darina Březinová

 • Učitelka M, Fy, ZM
 • Metodik prevence, Školní parlament

brezinova@zsbu.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková

Mgr. Martina Chrbjátová

 • Učitelka 1. stupně
 • Třídní učitelka 2. třídy

chrbjatova@zsbu.cz

Mgr. Radek Doskočil

 • Učitel Aj, KAj, Hv

doskocil@zsbu.cz

Mgr. Martina Dušková

 • Učitelka Př, Pp, PřS, Z, VKZ
 • Koordinátor EVVO

duskova@zsbu.cz

Ing. Pavlína Dúbravová

 • Učitelka Ch

dubravova@zsbu.cz

Mgr. Veronika Jakšíková

 • Učitelka Aj
 • Speciální pedagog

jaksikova@zsbu.cz

Mgr. Alena Mikulíková

 • Učitelka 1. stupně
 • Třídní učitelka 5. třídy

mikulikova@zsbu.cz

Mgr. Vendula Mikulíková

 • Učitelka Čj, Hv
 • Třídní učitelka 6. třídy

mikulikovav@zsbu.cz

Mgr. Marek Schuster

 • Učitel TV, If,
 • Třídní učitel 9. třídy
 • Koordinátor ICT

schuster@zsbu.cz

Mgr. Helena Šmolová

 • Učitelka D, Ov, Vv, , DS
 • Třídní učitelka 7. třídy

smolova@zsbu.cz

Mgr. Jitka Střižíková

 • Učitelka 1. stupně
 • Třídní učitelka 1. třídy

strizikova@zsbu.cz

Bc. Lenka Šlosárová

 • Učitelka přípravné třídy

slosarova@zsbu.cz

Mgr. Eva Šuránková

 • Učitelka 1. stupně
 • Třídní učitelka 4. třídy

surankova@zsbu.cz

Mgr. Marie Vaňová

 • Učitelka 1. stupně
 • Třídní učitelka 3. třídy

vanova@zsbu.cz

PhDr. Martina Veselá

 • Školní psycholožka

psycholog@zsbu.cz

Markéta Kolaříková

 • Asistentka

kolarikova@zsbu.cz

Jitka Vydrová

 • Asistentka

vydrova@zsbu.cz

Jitka Mikulová

 • Vychovatelka ŠD

mikulova@zsbu.cz

Mgr. Pavel Mls

 • Vychovatel ŠD

mls@zsbu.cz

Mgr. Irena Vacková

 • Vychovatelka ŠD

vackova@zsbu.cz

Správní zaměstnanci

 • Ing. Jana Cukrová – ekonomka, cukrova@zsbu.cz
 • Pavlína Dúbravová – administrativní pracovnice, dubravova@zsbu.cz
 • Marie Šaratová – vedoucí školní jídelny, saratova@zsbu.cz
 • Dana Lukeštíková – vedoucí kuchařka
 • Zdena Trefilíková – kuchařka
 • Jana Simotová – kuchařka
 • Pavla Tomešková – kuchařka
 • Věra Lukeštíková – uklizečka
 • Lenka Martináková – uklizečka
 • Pavel Martinák – školník, martinak@zsbu.cz