VÝSLEDKY MIMOŘÁDNÉHO SBĚRU BATERIÍ

Školní ekohlídka zorganizovala ve středu 18. října mimořádný sběr baterií. Do soutěže se letos zapojily (až na jednu výjimku) všechny třídy naší školy a celkem se tak nasbíralo 116 kg baterií, což je úctyhodné číslo!

Nejlepší sběrači – jednotlivci:

  1. Adam a Filip Vysloužilovi (2. a 4. třída) – 20,75 kg
  2. Roman Ingr (7. třída) – 20,6 kg
  3. Katka Kolaříková (6. třída) – 12 kg

Výsledky v soutěži tříd:

  1. místo: 2. třída – 28,45 kg
  2. místo: 7. třída – 27,88 kg
  3. místo: 4. třída – 27,35 kg

Všem vítězům gratulujeme!

Všechny nasbírané baterie byly odeslány v rámci programu RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT do další soutěže a na naše bodové konto nám bylo připsáno 812 bodů. Děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili a pomohli tak nejen nám v boji o body, ale také trochu naší přírodě!