UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

V pondělí 26.6.2017 /konec školního roku/ je změna výdeje:
obědy se budou vydávat v ZŠ pouze od 11:00 do 12:00hod.

Máte-li zájem tento den o oběd, přihlaste se
u vedoucí školní jídelny, internetové objednávání stravy
nebo přes email nejpozději do čtvrtka 22.6.2017 do 14:00 hod.

Šaratová Marie
Vedoucí ŠJ

Buchlovice 16.6.2017