„Školní úspěšnost žáka II, Vliv on–line světa.“

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice ve spolupráci s Člověkem v tísni v rámci projektu Škola pro všechny

Zve zákonné zástupce žáků školy dne 13.6. 2017 v 16:00 hodin v budově školy (hned po třídních schůzkách)

na seminář „Školní úspěšnost žáka II,  Vliv on – line světa.“

 Seminář opět povede vynikající lektorka Mgr. Michaela Fialová, která přednáší na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na vzdělávání pedagogů a rodičů v oblasti jevů jako např. závislost na on-line prostředí, záškoláctví, násilí ve škole aj. Odborně se věnuje tématu rozvoje, výchovy a vzdělávání dětí, které mají poruchu emocí a chování.

Těšíme se na společné setkání