Školní družina

Školní družinu při ZŠ Buchlovice vedou paní vychovatelky Jitka Mikulová, Mgr. Kateřina Daďová a pan vychovatel Mgr. Pavel Mls. Školní družina je v provozu během dnů školního vyučování od 11.30 do 16.00 hod. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

 

Aktuality

Kroužky při družině

03/10/2017

Od měsíce říjen rozjíždíme naše družinové kroužky. Kroužky budou vždy od 14:00-15:30hod. V úterý bude MODELÁŘSKÝ KROUŽEK, ve středu VÝTVARNÝ a ve čtvrtek KERAMIKA.

kroužky školní družiny

07/09/2017

I v letošním školním roce nabízíme kroužky ve školní družině. Jedná se o kroužek VÝTVARNÝ, KERAMIKA,MODELÁŘSKÝ A ČTENÁŘSKÝ.  Kroužky budou od 14:00-15:30hod. Zatím ještě nevíme které dny jaký kroužek bude, to záleží na počtu přihlášených dětí a rozvrhu. Koncem měsíce září dáme všem přihlášeným dětem informace.