PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST

4. května proběhlo u přehrady Sovín (na Smraďavce) základní kolo přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST. Soutěžila zde šestičlenná družstva z různých základních škol našeho okresu. Jednotlivé hlídky řešily na několika venkovních stanovištích různé úkoly týkající se naší přírody. Družstvo starší kategorie tvořili žáci 7. – 9. třídy: Mikuláš Crla, Veronika Zetková, Vít Michálek, Sára Machulová, Nikola Fialíková a Eliška Krystýnková. Patří jim velká pochvala, protože obsadili skvělé 2. místo a postoupili tak do krajského kola. V mladší kategorii nás reprezentovali žáci 4. a 6. třídy: Marie Vávrová, Pavel Beran, Vojtěch Krchňavý, Štěpánka Večeřová, Viktorie Valentová a Klára Houdková. Toto družstvo si také nevedlo špatně a obsadilo 4. místo, které už ovšem nebylo postupové.

Krajské kolo se uskutečnilo ve Valašském Meziříčí v úterý 23. května a i zde si naši „přírodovědci“ vedli velmi dobře – v silné konkurenci družstev z celého kraje obsadili nádherné 4. místo. Gratulujeme a děkujeme všem za skvělou reprezentaci naší školy. Veliký dík patří také panu Jaroslavu Crlovi, který naše žáky na soutěž doprovázel.