Muzeum Podhradí

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme s 5. třídou v hodině pracovních činností navštívili výstavu „Ten umí to a ten zas tohle…“, která se koná v Muzeu Podhradí. Výstava byla velmi pěkná a zajímavá. Některé děti zde mají dokonce vystavené vlastní výrobky, které vyrobili v zájmových kroužcích, které navštěvují. Kromě krásných zážitků jsme si odnesli také inspiraci na naše vlastní tvoření.