Mateřská škola

Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Aktuality

Vánoční pohádka

11/12/2017

V pátek, 15.prosince 2017,

přijede za dětmi do mateřské školy p. Sasínová

s pohádkou „ VÁNOČNÍ“.

Začátek vánočního vyprávění v 10.00 hod.

Vánoční posezení

07/12/2017

Srdečně zveme všechny rodiče na již tradiční

VÁNOČNÍ POSEZENÍ,

které se uskuteční ve třídě Kuřátek v úterý, 12.12. 2017,

ve třídách Berušky a Sluníčka ve středu, 13.12.2017.

Začátek vždy v 15.30 hodin.

Přijďte si za námi do MŠ zazpívat koledy a něco pěkného […]

Dopravka

07/12/2017

V pátek, 8.prosince 2017,

půjdou nejstarší děti z mateřské školy za kamarády do ZŠ, na výukový program s dopravní

tématikou. Začátek v 10.00 hodin.

Mikuláš v MŠ

01/12/2017

V úterý, 5.prosince 2017, v dopoledních hodinách,

navštíví naši mateřskou školu Mikuláš se svou družinou čertů a andělů.

Hodová slavnost

06/11/2017

V pátek, 10. Listopadu 2017, budeme mít v mateřské škole již tradiční

„HODOVOU SLAVNOST“

Začátek slavnosti s obchůzkou hodové chasy s právem v 9.30 hod.

Kdo má možnost, připravte prosím svým dětem kroje. Zapůjčíme i kroje, které máme na MŠ.

Děkujeme za spolupráci

Divadlo v MŠ

06/11/2017

V úterý, 7. listopadu 2017, budeme mít v mateřské škole divadlo z Prahy, s pohádkou

O RYBÁŘI A RYBCE

Začátek představení v 10.30 hod.

Na pohádku jsme pozvali i kamarády z 1. třídy ZŠ. Těšíme se.