Mateřská škola

Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Aktuality

Poděkování rodičům

27/09/2017

Děkujeme rodičům

– paní Hrdinové a Juříkové,

– panu Hrdinovi,

– panu Podešvovi a jeho kolegům dobrovolným hasičům,

za uspořádání prima sportovního dopoledne s prohlídkou hasičského auta.

Informativní schůzka

12/09/2017

Rodiče,

ve čtvrtek, 14. září 2017, se uskuteční v mateřské škole informativní schůzka k organizaci školního roku.

Program:

– školní stravování

– změny ŠVP a Školního řádu

– povinné předškolní vzdělávání

– akce MŠ

– organizace plavání

– škola v přírodě

– různé

Začátek schůzky v 16.00 hod. Účast rodičů nutná.