Adaptační pobyt 6. třídy

V pondělí 5. 2. 2018 jsme se společně vypravili na adaptační pobyt. Tento pobyt probíhal od 5. 2. 2018 do 7. 2. 2018 v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Hned po příjezdu do Fryštáku nás na náměstí očekával indiánský náčelník se svou skupinou. Připravený program byl velmi zajímavý. Jednotlivé aktivity podporovaly vzájemné poznávání žáků, jejich vzájemnou spolupráci a utužování kolektivu. Zhotovili jsme si každý své vlastní teepee, pak také společné teepee „podepřené“ pravidly třídy. Vůbec jsme neměli čas se nudit. Vrcholem byla hra „Pevnost DIS“, inspirovaná hrou Pevnost Boyard.

Odjížděli jsme s těžkým srdcem. Skoro všechny děti chtěly zůstat až do konce týdne. To, že se děti skutečně nenudily, vystihla jedna dívenka: „Paní učitelko, nám tady to wifi vůbec nechybělo…“

Ráda bych poděkovala Spolku rodičů při Základní škole za příspěvek na dopravu ve výši 6000,- Kč.

Mgr. Helena Šmolová, třídní učitelka 6. třídy

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

Z provozních důvodů bude od 6. 2. 2018 do 12. 2. 2018 uzavřena tělocvična .

Děkujeme za pochopení

Projektové odpoledne

„Maják“

Naše škola se na 2 roky zapojila do projektu „Maják“ – síť kolegiální podpory. Žáci a učitelé, nejen z naší školy, si budou moci vyzkoušet nové pomůcky do přírodovědných oborů. Pomůcky, kterými můžeme žáky i učitele vtáhnout alespoň na chvilku do „světa vědy“ jsou mimo jiné 3D tiskárna, stavebnice Triangle, senzory, laserový měřič, scaner.

25.1. se uskutečnilo 1. projektové odpoledne s názvem „Jak tiká čas?“. Projektová odpoledne budou probíhat každý měsíc pro omezený počet uchazečů (především žáky 2. stupně), pod vedením p.ředitelky Klímové, p.učitele Schustera a p. učitelky Grebeníčkové.

Jsme rádi, že 1. projektové odpoledne se povedlo, žáci i učitelé si „pohráli“, něco nového se naučili a budeme se v únoru těšit na další setkání.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Kategorie D (6.+7. tř.):

1. Štěpánka Večeřová

2. Pavel Beran

3. Matěj Kropáč

4. Libuše Černá

5. Kateřina Kolaříková

6. Anna Hladíková

Kategorie C (8.+9. tř.):

1. Veronika Zetková

2. Dorotea Prošková

3. Adéla Zálešáková

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!!!

Beseda o zdravé výživě

V pátek 26. ledna se dívky 8. a 9. tříd zúčastnily přednášky a workshopu s psycholožkou Mgr. Terezou Bínovou, která pracuje jako lektorka neziskového centra Anabell.

Anabell se zabývá nutričním poradenstvím, problematikou poruch příjmu potravy, nabízí pomoc při řešení obtížných životních situací a poskytuje terapie při různých zdravotních obtížích, jako například odstraňování nevhodných stravovacích návyků, výživa dětí, redukce hmotnosti, sportovní výživa.

Děvčata s lektorkou diskutovala o stravovacích návycích, dozvěděla se nové, někdy i překvapivé informace o poruchách příjmu potravy, lektorka odpovídala na jejich dotazy k dané problematice.

Přednášku, která byla skutečně velmi zajímavá a podmětná, bychom rádi nabídli žákyním a žákům i v příštím školním roce.

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

V letošním roce se naši žáci opět zapojili do Geologické olympiády. Školní i okresní kola se uskutečnila v lednu formou elektronických testů. Úspěchu dosáhly hned dvě naše žákyně – Dorotea Prošková a Veronika Zetková. V okresním kole obsadily 2. a 3. místo a obě tak postoupily do kola krajského, které proběhne 9. dubna ve Zlíně. Oběma děvčatům gratulujeme a v dubnu jim určitě budeme držet palce!  

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 24. ledna proběhlo v přírodovědné učebně školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžilo celkem 14 žáků II. stupně. Byli rozděleni do tří věkových kategorií a každý musel splnit dva testy – jeden s pomocí atlasu a druhý bez atlasu.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA:

Pokračovat ve čtení

Setkání rodičů

Na konci listopadu naše škola pořádala další ze setkání rodičů v rámci projektu Škola pro všechny – Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků. Tentokrát k nám přijela z Uherského Hradiště paní Mgr. Hanka Zuntová, která je lektorkou pro efektivní rodičovství ( http://www.in-vychova.webnode.cz/). Beseda byla naladěna na komunikaci mezi rodičem a dítětem na téma „Přepečovávání dětí“ – „Jediné chování, které mohu změnit, je mé vlastní“. Všichni přítomní ohodnotili tuto akci jako velmi zdařilou a už se těší na další. Následující se bude konat v úterý 9. ledna 2018 opět v prostorách staré budovy základní školy. Na programu je téma „Jak povzbuzovat dítě, aby chtělo dodržovat pravidla?“ Srdečně zveme rodiče našich žáků k příjemně strávenému zimnímu podvečeru (pohoštění zajištěno).