Světový den porozumění autismu

Naše škola se již druhým rokem připojila ke světovému Dni porozumění autismu. Žákovský parlament vytvořil nástěnku s informacemi, jak poznat člověka s poruchou autistického spektra a také jak s takovým člověkem komunikovat. Žáci prvního i druhého stupně, učitelé i vychovatelé si na podporu tohoto dne oblékli modré oblečení a během dne se ve třídách problematice autismu věnovali.

ÚSPĚŠNÍ V SOUTĚŽI YPEF!

23. března se v Muzeu lesnictví a myslivosti Buchlov konalo místní kolo mezinárodní soutěže YPEF. Soutěžila zde tříčlenná družstva z různých základních a středních škol našeho okresu. Nejprve soutěžící řešili písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. A poté je čekala praktická část. Naše škola letos přihlásila do soutěže 4 družstva složená ze žáků 7. – 9. tříd. Opravdu všem patří velká pochvala, protože v konkurenci 13 družstev obsadili 1., 2., 3., a 5. místo!!! 1. místo vybojovala děvčata z 9. B: Veronika Zetková, Dorotea Prošková a Adéla Zálešáková. Na 2. místě skončili žáci 8. třídy: Anna Lukeštíková, Vít Kučera a Mikuláš Crla, 3. místo obsadila děvčata z 9. A a 9. B: Jana Žufánková, Kateřina Jurnyklová a Kristýna Dvouletá. Pochvalu si zaslouží i naše nejmladší družstvo tvořené žáky 7. třídy: Štěpánkou Večeřovou, Viktorií Valentovou a Matějem Kropáčem, protože dokázali porazit (až na jedno tupeské družstvo) všechna družstva ostatních škol a obsadili tak 5. místo! Všem výše jmenovaným žákům gratulujeme a děkujeme za skutečně vynikající reprezentaci naší školy!

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se letos konalo v úterý 27. února v Základní škole Dolní Němčí. Naši školu reprezentovali tři žáci ve třech věkových kategoriích. Každý z nich absolvoval zeměpisný test, práci s mapou a praktický úkol. S opravdu těžkými úkoly se všichni tři poprali skvěle a v konkurenci 20 škol našeho okresu obstáli velmi dobře. V kategorii A obsadil Jan Večeřa (6. tř.) 7. místo, v kategorii B byl Vojtěch Krchňavý (7. tř.) na 6. místě a v kategorii C se umístila Veronika Zetková (9. B) na 7. místě. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Peníze v našem životě

V rámci celosvětové akce Global Money Week se na naší škole uskutečnil workshop zaměřený na finanční gramotnost. Cílem tohoto odpoledne bylo zvýšení povědomí žáků o penězích a hospodaření s nimi.

Akce se konala dne 14. 3. 2018 od 14. 00 hod v budově Základní a Mateřské školy v Buchlovicích. Zúčastnilo se ji celkem 137 žáků od 4. – 9. třídy, kteří v rámci jednotlivých stanovišť plnili různé úkoly. Akci organizovala paní učitelka Mgr. Helena Šmolová. Informace o uskutečnění akce byla zveřejněna na webových stránkách školy a sdílená na sociálních sítích.

V úvodním slově paní ředitelka školy Mgr. Miroslava Klímová všechny přivítala a mimo jiné také dětem zdůraznila: „Je důležité naučit se efektivně hospodařit s penězi, protože velké množství mladých lidí nemá základní znalosti finanční gramotnosti a upadá tak do tzv. dluhové pasti.“

Stanoviště č. 1: Poznávání bankovek

– Seznámení s historickými bankovkami (od Rakousko – Uherska až po současné bankovky)

Stanoviště č. 2: Čím platíme v zahraničí

– Poznávání zahraničních mincí a bankovek, na závěr možnost v rámci hry přiřadit správně jednotlivé měny ke státům

Stanoviště č. 3: Peněžní pexeso

Stanoviště č. 4: Navrhni vlastní bankovku

– Možnost vytvoření vlastního návrhu bankovky na připravené šablony

Stanoviště č. 5: Rozpočet rodinný, osobní

– Vytvoření rozpočtu, porovnání příjmů a výdajů

– Spočítat cenu nákupu pro rodinu – připraven nákupní seznam, využití letáků

– Spočítat nákup zařízení dvoupokojového bytu pro mladou rodinu – podle připravené předlohy – využití letáků

Stanoviště č. 6: Ceny nemovitostí v našem okolí

– Vyhledávání na internetu, porovnání pronájmu a koupi bytu, ceny

– Srovnání s příjmem průměrné domácnosti

Stanoviště č. 7: Ochranné prvky bankovek

– Využití interaktivní aplikace na www.cnb.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice

Mgr. Helena Šmolová

Přednášky pro naše žáky

V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili v rámci primární prevence již několika zajímavých akcí. V měsíci listopadu absolvovali v kině Hvězda v Uherském Hradišti přednášku a besedu na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství s MUDr. Radimem Uzlem. Pan doktor hovořil na dané téma odborně a především srozumitelně pro danou věkovou skupinu, zodpověděl mnoho zvídavých dotazů a radil mladým lidem jak se chovat zodpovědně s ohledem na vlastní zdraví a bezpečnost.

Žáci 8. a 9. ročníku se 6. března zúčastnili besedy Drogová kriminalita a my v roce 2018. Major JUDr. Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, všechny posluchače seznámil s trestním zákoníkem, představil nejčastěji zneužívané omamné psychotropní látky a jejich vliv na lidské zdraví. Svůj výklad doplnil o velmi působivé zážitky a zkušenosti ze své dlouholeté praxe.

Skrytá nebezpečí internetu

I v letošním školním roce jsme ve škole přivítali lektora organizace ACET, která se v rámci primární prevence věnuje vztahovým tématům, nebezpečím ICT a problematice závislostí.

O těchto tématech ACET vzdělává mladé lidi a připravuje pro ně své certifikované programy.

Pro žáky 4. a 5. třídy byl letos připraven program Facebook, sociální sítě a hry na internetu.

Žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili programu Skrytá nebezpečí internetu – PC hry, sociální sítě a naivita dětí. Děti si s lektorem povídaly o možných rizicích hraní agresivních PC her a závislosti na nich, společně diskutovali také o nebezpečí virtuálního prostředí internetu.

Program pro 8. třídu s názvem Skrytá nebezpečí internetu – Sexting, Kyberšikana, Grouming byl věnován především rostoucímu fenoménu šikany ve virtuálním prostředí. Žáci byli pomocí her a skupinové práce vtaženi do programu, povídali si s lektorem o možnostech jak rozeznávat nebezpečí, které jim hrozí v prostředí virtuální komunikace, diskutovali, jak obezřetně postupovat, když je kontaktuje někdo neznámý, případně co dělat, když se šikana vůči nim na internetu stupňuje.

RODIČE, víte, jaké PC hry hrají Vaše děti a jak dlouho tráví svůj čas na internetu?

Víte, jaké hry jsou pro děti určitého věku nevhodné?

A znáte PC hry, které je možné bez obav dětem doporučit?

Sledujte následující odkazy:

Ve Čtenářském klubu se i kuchtí

V letošním školním roce mají žáci 2. stupně možnost navštěvovat Čtenářský klub.

Ten je určen pro děti, které mají rády příběhy, legraci, dobrodružství. Klub navštěvují ti, kteří rádi řeší záhady a tajemství reálného, ale i fiktivního světa, také ti, kteří si rádi povídají, ale i ti, kteří nevědí, co s volným časem.

Skupina šesťáků a sedmáků se schází jednou týdně ve školní knihovně. Žáci se věnují četbě knih, povídají si o knihách, vytváří vlastní příběhy, komiksy a nebo řeší rébusy.

Naše činnost je ale někdy pořádně dobrodružná. Využili jsme svých znalostí z angličtiny a přeložili jsme recept na super anglickou mňamku – Apple Crumble. Ve školní kuchyňce jsme si tuto jablečnou dobrůtku upekli a moc jsme si pochutnali. Pokračovat ve čtení

Global Money Week

Naše škola se připojila k celosvětové události Global Money Week a v rámci této akce jsme se na naší škole rozhodli uspořádat ve středu 14. 3. 2018 herní odpoledne na téma „Na penězích záleží“. Cílem je kultivovat povědomí žáků o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi