Vánoční dílničky

Minulou sobotu 9. 12. 2017 se v sále restaurace U Páva konaly tradiční dílničky, které pořádá Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice.

Na padesát dětí se svými rodiči si přišlo vyrobit vánoční ozdoby, přáníčka, vazby, svíčky, andělíčky a další výrobky, které pro ně připravili rodiče z výboru spolku rodičů a starší kamarádi ze žákovského parlamentu pod vedením paní učitelky Petry Daníčkové.

Odpoledne proběhlo v příjemném předvánočním duchu.

Vedení školy děkuje spolku rodičů, Mgr. Petře Daníčkové a dětem ze žákovského parlamentu za připravení pěkné a tradiční předvánoční akce pro děti. Pokračovat ve čtení

Etické otázky každého dne

V měsíci listopadu proběhl na naší škole cyklus preventivních programů Etické otázky každého dne, který pořádá zlínská společnost Centrum pro rodinu o. s. Program byl zaměřen především na problematiku rozvoje osobnosti člověka, mezilidských, partnerských a rodinných vztahů a také na prevenci sociálně-patologických jevů. Krátké přednášky střídaly videoukázky, práce ve dvojicích a skupinách, hudba, dramatika, odpovědi na dotazy. V rámci programu se žáci seznamovali s nejdůležitějšími hodnotami života, jejich vzájemnými vztahy a důležitostí jejich správného pořadí pro život člověka. Do aktivity byli zapojeni i naši nejmladší žáci z první třídy. Lektorka s nimi besedovala na téma „Kamarádské vztahy“ . Povídali si o tom, jak by se měl člověk chovat k druhým lidem, starším, nemocným, postiženým, ke spolužákům, kamarádům k jiným členů rodiny a jak je důležité dodržovat stanovená pravidla v kolektivu. Děti završily diskuzi pěkným tematickým obrázkem, v druhém bloku pak vyrobily papírový rámeček pro rodinnou fotografii. Pokračovat ve čtení

Mikulášská obchůzka

Ráno 5. prosince se naší školou nesly veselé tóny vánočních písniček. Po společném rozsvícení vánočního stromečku se škola naplnila čerty a anděly, kteří doprovázeli Mikuláše na jeho obchůzce.

Jako první navštívil svatý Mikuláš třídy na prvním stupni. Pak se společně se svou skupinou vydal do mateřské školy a na úřad městyse Buchlovice. Samozřejmě s obchůzkou nezapomněli ani na důchodce v našem Domově důchodců. Pokračovat ve čtení

Zážitkový den SŠPHZ

Dne 28. 11. 2017 se žáci 9.A a 9.B zúčastnili zážitkového dne na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Žáci se mohli blíže seznámit s možností studia na této škole.  Po rozdělení do skupinek si postupně procházeli jednotlivá stanoviště a zároveň si prakticky vyzkoušeli některé činnosti z jednotlivých oborů.

Velmi zajímavá byla například ukázka 3D tiskárny. Studentky zdravotnických oborů předvedly na dalším stanovišti poskytnutí první pomoci. Samozřejmě velký úspěch měla i ukázka oborů kuchař – číšník.

Zážitkový den byl velmi zajímavý a jistě pomůže naším deváťáků při rozhodování o dalším studiu. Pokračovat ve čtení

Beseda pro rodiče

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Buchlovice pořádá v rámci projektu „Akce pro rodiče“ dne 30. listopadu 2017 v 16.00 hodin besedu s paní lektorkou pro efektivní rodičovství Hanou Zuntovou (v budově ZŠ).

Téma besedy je „ Přepečovávání dětí “ – „ Jediné chování, které mohu změnit, je mé vlastní “.

Vaši účast na akci potvrďte, prosím, obratem. Viz odkaz: Pozvanka

VÝSLEDKY MIMOŘÁDNÉHO SBĚRU BATERIÍ

Školní ekohlídka zorganizovala ve středu 18. října mimořádný sběr baterií. Do soutěže se letos zapojily (až na jednu výjimku) všechny třídy naší školy a celkem se tak nasbíralo 116 kg baterií, což je úctyhodné číslo!

Nejlepší sběrači – jednotlivci:

  1. Adam a Filip Vysloužilovi (2. a 4. třída) – 20,75 kg
  2. Roman Ingr (7. třída) – 20,6 kg
  3. Katka Kolaříková (6. třída) – 12 kg

Výsledky v soutěži tříd:

  1. místo: 2. třída – 28,45 kg
  2. místo: 7. třída – 27,88 kg
  3. místo: 4. třída – 27,35 kg

Všem vítězům gratulujeme!

Všechny nasbírané baterie byly odeslány v rámci programu RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT do další soutěže a na naše bodové konto nám bylo připsáno 812 bodů. Děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili a pomohli tak nejen nám v boji o body, ale také trochu naší přírodě! Pokračovat ve čtení

NOVÁ EKOHLÍDKA VYRAZILA DO TŘÍD!

Od října letošního školního roku se po chodbách naší školy pohybuje nová ekohlídka, která odstartovala celoroční mezitřídní soutěž ve třídění odpadu. Funkce ekohlídky se více než skvěle ujaly Veronika Zetková, Adéla Zálešáková, Alena Prochovníková a Kateřina Jurnyklová (žákyně 9. tříd). Ve třídách budou pravidelně nahlížet do čtveřice barevných odpadkových košů (do hnědého, modrého, žlutého a černého), zda jsou vyhozené odpadky na správném místě. Navíc s sebou budou nosit i několik vlastních odpadků a namátkově zkoušet žáky, kam s nimi. Mají nachystané i různé úkoly a všetečné otázky týkající se třídění odpadu.

Mějte se před nimi na pozoru! Pečlivě totiž každou třídu obodují a na konci roku vyhlásí a odmění tu nejúspěšnější. Pokračovat ve čtení