Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy v Buchlovicích

Na našich stránkách Vám nabízíme informace o dění v naší škole v průběhu celého školního roku.

Aktuality

Ukliďme Buchlovice

26/04/2018

V pátek 20.4. se na naší škole konal již tradiční „Den Země“. Žáci II. stupně spolu s učiteli uspořádali akci „Ukliďme Buchlovice“. V pracovním oblečení, s rukavicemi a s pracovním nasazením jsme vyrazili do ulic a blízkého okolí. Každá třída šla jinou trasou a pečlivě sbírala odhozené odpadky. V cíli, který byl na Smraďavce, na […]

Světový den porozumění autismu

19/04/2018

Naše škola se již druhým rokem připojila ke světovému Dni porozumění autismu. Žákovský parlament vytvořil nástěnku s informacemi, jak poznat člověka s poruchou autistického spektra a také jak s takovým člověkem komunikovat. Žáci prvního i druhého stupně, učitelé i vychovatelé si na podporu tohoto dne oblékli modré oblečení a během dne se ve třídách problematice […]

ÚSPĚŠNÍ V SOUTĚŽI YPEF!

04/04/2018

23. března se v Muzeu lesnictví a myslivosti Buchlov konalo místní kolo mezinárodní soutěže YPEF. Soutěžila zde tříčlenná družstva z různých základních a středních škol našeho okresu. Nejprve soutěžící řešili písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. A poté je čekala praktická část. Naše škola letos přihlásila […]

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

04/04/2018

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se letos konalo v úterý 27. února v Základní škole Dolní Němčí. Naši školu reprezentovali tři žáci ve třech věkových kategoriích. Každý z nich absolvoval zeměpisný test, práci s mapou a praktický úkol. S opravdu těžkými úkoly se všichni tři poprali skvěle a v konkurenci 20 škol našeho okresu obstáli velmi dobře. V kategorii A obsadil Jan […]

Peníze v našem životě

03/04/2018

V rámci celosvětové akce Global Money Week se na naší škole uskutečnil workshop zaměřený na finanční gramotnost. Cílem tohoto odpoledne bylo zvýšení povědomí žáků o penězích a hospodaření s nimi.

Akce se konala dne 14. 3. 2018 od 14. 00 hod v budově Základní a Mateřské školy v Buchlovicích. Zúčastnilo se ji celkem 137 žáků […]

Přednášky pro naše žáky

25/03/2018

V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili v rámci primární prevence již několika zajímavých akcí. V měsíci listopadu absolvovali v kině Hvězda v Uherském Hradišti přednášku a besedu na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství s MUDr. Radimem Uzlem. Pan doktor hovořil na dané téma odborně a především srozumitelně […]

Skrytá nebezpečí internetu

20/03/2018

I v letošním školním roce jsme ve škole přivítali lektora organizace ACET, která se v rámci primární prevence věnuje vztahovým tématům, nebezpečím ICT a problematice závislostí.

O těchto tématech ACET vzdělává mladé lidi a připravuje pro ně své certifikované programy.

Pro žáky 4. a 5. třídy byl letos připraven program Facebook, sociální sítě a hry […]

Ve Čtenářském klubu se i kuchtí

19/03/2018

V letošním školním roce mají žáci 2. stupně možnost navštěvovat Čtenářský klub.

Ten je určen pro děti, které mají rády příběhy, legraci, dobrodružství. Klub navštěvují ti, kteří rádi řeší záhady a tajemství reálného, ale i fiktivního světa, také ti, kteří si rádi povídají, ale i ti, kteří nevědí, co s volným časem.

Skupina šesťáků a […]